TEAM TRANSFORMATION

OVER TEAM TRANSFORMATION

Tijden veranderen.... en ook het werken, de medewerkers en de teams (moeten) blijven veranderen. 

In deze VUCA wereld (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) verandert alles razendsnel.
Onze klanten consumeren anders, hun koop- en zoekgedrag verandert, de klantenbeleving staat centraal, de verwachtingen evolueren, de communicatie verloopt anders.
Onze werknemers veranderen ook. Ze willen/kunnen soms werken van thuis, ze hebben andere eisen en verwachtingen van de werkgever, ze hanteren nieuwe waarden en normen, ze kiezen (niet) voor een bepaalde bedrijfscultuur, ze communiceren op een andere manier...
De technologie is eveneens (nog meer dan ooit) in verandering. Artificiële intelligentie, bitcointechnologie, the InternetOfThings, datamining steken de kop op. Maar ook de dagelijkse werktools en methoden veranderen: Scrum, Kanban, Design Thinking, Microsoft Teams, Slack, Office 365... om er maar een paar te noemen. En het zijn niet toevallig allemaal nieuwe TEAM-tools en -methodieken
Thuiswerken, zelfsturende teams, digitalisering, Skype-meetings, tools, flexplekken, burn-outs, internationalisering.... managers moeten hierover elke dag opnieuw beslissingen nemen, veranderingsprocessen doorvoeren  en medewerkers coachen.
En dus (Digitaal) Transformeren !​


Ook de manier van managen, delegeren, inspireren, communiceren, evalueren, innoveren... verandert gedurig.  
Vandaag is personencultus dikwijls belangrijker dan de groep (sociale media...). Toch zien we dat management (“teams”) niet altijd voldoende (kunnen) meegaan in deze (r)evoluties. Ze blijven vastklampen aan de ‘oude’ manier van werken (controleren) , ze weten zelf niet goed wat de mogelijkheden zijn en hoe hiermee om te gaan. 
Bovendien investeren ze (te) weinig tijd in de belangrijkste teams van de organisatie: de management teams. Een goed management team zorgt tevens voor een goede bedrijfscultuur. En moet Digitaal Transformeren... in een Leadership Team!​

We twijfelen niet aan de capaciteiten en skills van de managementleden, maar door ze samen in een vergaderzaal te plaatsen heb je nog geen team. En de kwaliteit van het team is niet de som van alle skills en talenten! 
Een écht team kent elkaar door-en-door, vertrouwt elkaar, kan steunen op elkaar in moeilijke momenten, neemt snelle en doeltreffende beslissingen, vergadert efficiënt, heeft voldoende aan een half woord, heeft een visie en een missie, houdt zich bezig met strategieën en niet met de details, discussieert, delegeert...
En moet ook Digitaal Transformeren....  in een Leadership Team !

​Herkennen jullie zich hierin? Top!   Teams die hierin nog (veel) progressie wensen maken, kunnen bij ons terecht voor een vernieuwende combinatie van team experience, team building, team coaching en team innovation. M.a.w., wij zorgen voor een échte Team Transformatie van je team!

TEAM EXPERIENCE

TEAM BUILDING

Technologie

digitale team-transformatie

We maken tijdens onze activiteiten gebruiken van een aantal gespecialiseerde apps (op iPad) communIcatietools (op smartphone), gps, drones, virtual en augmented reality, IoT, enz... zodat de teamleden ondergedompeld en geconfronteerd worden met de digitale wereld van vandaag en morgen. Ook dit is stof tot nadenken voor de Team Innovation workshop.

TEAM COACHING

SAMEN DELEN IS SAMEN GROEIEN

share the pain, share the passion

Voor ons betekent teamwerk het begrijpen, waarderen, ontwikkelen en maximaliseren van de mensen in uw team. Het start als een individueel proces dat tegelijkertijd ook het team voedt en het team als entiteit doet groeien. Het ontwikkelen van een groep mensen tot een hecht verbonden team. Dat vergt tijd, geduld én een inspanning van allen. Als dit gebeurt, dan heb je een grotere kans om een productief, efficiënt, gemotiveerd en gelukkig team te worden.

TEAM INNOVATION

Ook teams kunnen de digitale transformatie niet ontlopen. “Collaboration“ is vandaag  een hot topic. We moeten niet alleen technisch leren samenwerken met nieuwe tools, maar we moeten ook als team op een nieuwe manier (digitaal) samenwerken. We gaan nieuwe samenwerkingsprocedures afspreken, governance bepalen, onze bedrijfscultuur veranderen. En door de digitale transformatie verandert ook de manier van werken: werknemers aansturen, communiceren met de klanten en andere stakeholders. M.a.w. ook binnen het team  is verandering en innovatie een belangrijk aandachtspunt

%d bloggers liken dit: